Štatistika dát nameraná meteorologickou stanicou

Tabuľka obsahuje prehľad a základnú štatistiku dát nameraných meteorologickou stanicou od počiatku merania zpracovaných údajov v programe Cumulus. Niektoré dáta z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dát. Dáta za aktuálny deň sú doplňované vždy nasledujúci deň ráno. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, sú v prípade teplôt pod bodom mrazu zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Pre zobrazenie požadovaných hodnôt kliknite na príslušné tlačítko v rozbaľovacom menu nad tabuľkou. Políčko v ľavom hornom rohu slúži pre výber obdobia (deň/sezóna) a vpravo sa dá zmeniť príslušná jednotka merania. Políčko v ľavom hornom rohu tabuľky slúži pre výber roku, za ktorý majú byť dáta zobrazované.

Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré dáta z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dát.

Poslední aktualizace: 24.04.2024 14:35:07 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)